Hvad er Cellegummi?

Cellegummi er et fleksibelt isoleringsmateriale som blandt andet anvendes til køle og kondensopgaver. Materialet har en lukket cellestruktur, der virker som en dampspærre. Ved at isolerer af kanaler, beholdere og rør i et køleanlæg med cellegummi, forebygger man således kondensdannelse, hvilket er energibesparende. Her ses et par eksempler på cellegummi.

Eksempel på cellegummi
EUROBATEX slanger
Halogenfri cellulær gummiisolering

Diffusionstæthed med cellegummi

I cellulært gummi er cellerne diffusionstætte, hvilket gør materialet særdeles velegnet til isolering af kolde installationer. Materialet er ofte brugt til teknisk isolering af installationer, såsom rørisolering samt til maskiner i varme- og kølesystemer. Når det skal bruges til isolering af køle systemer forudsætter det, at produktet er damptæt (diffusionssikkert) Diffusionstætheden sikres ved at lime de brugerdefinerede dele sammen. Her skal man være opmærksom på at bruge den rette lim, da noget lim kan indeholde opløsningsmiddel. Cellegummi leveres som færdige slanger eller som plader i forskellige tykkelser. Slangerne leveres i mange forskellige længder. Ligesom med mange andre isoleringsmaterialer bliver cellulært gummi produceret af en række virksomheder over hele verden.

FAQ - Cellegummi

Kan cellegummi bruges til rørisolering?

Ja cellegummi er velegnet til isolering af de fleste typer tekniske installationer herunder både varmerør og kølerør.

Isolering af kølesystemer?

På kølerørsisolering kan ganske få millimeter isolering give meget udslag. Til isolering af kølesystemer, bruger vi enten cellegummi fra ArmaCell eller Rockwool der netop har lanceret et helt nyt system. Her sikres diffusionstætheden hvilket er afgørende for denne type af isolering.

Hvordan sikrer man isoleringen mod solens UV stråler?

Ved isolering af et køleanlæg der f.eks er placeret på taget, afsluttes isoleringen af kølerørene med isocover som er et beskyttende materiale.

Er cellegummi det samme som svampegummi?

Der er lidt forvirring omkring de forskellige begreber, men der er en forskel på svampegummi og cellegummi. Svampegummi har en lukket og vandtæt overfladeder oftes kaldes for en tynd hud. Svampegummi ser du f.eks i bildøre hvor det fungerer som en forsegling.

Hvad er isoleringsevnen?

Isoleringsevnen eller det man også kalder lambde værdi er i nogle cellegummi produkter målt helt ned til 0.033 ved 0 grader. Varmeledningstallet fortæller hvor godt eller dårligt et materiale leder varmen. Når vi taler om isoleringsevne skal tallet være så lavt som overhovedet muligt.

Hvad er tætningsevnen

Tætningsevnen er et materiales evne til at tilbageholde damp måles og angives som en my værdi. På celle er tætningsevnen helt op til 10.000 my, hvilket er blandt de bedste

Hvilken producent er bedst

Det er svært at pege på en enkelt producent. Armaflex er en af de producenter der har brugt flest udviklingspenge på at tilrette produktet til efterspørgslen. De anvender blandt andet mindre lukkede celler end tidligere hvilket betyder at lambda værdien er højere trods en mindre isoleringstykkelse.

Hvad er grænse temperaturen?

På almindelige cellegummiprodukter er grænseværdien på 150 grader, hvilket i de fleste tilfælde er nok til isolering af central- og fjernvarmerør. Dog kan produkter fra Armaflex til helt op til 150 grader.

Hvilken type lim bruger man?

Når plader eller slanger skal monteres, skal det foregå med en godkendt kontaktlim. Man kan ikke bruge en hvilken somhelst lim, da noget opløsningsmiddel i limen, kan nedbryde materialet, også ryger garantien.

Relaterede artikler

Sådan foregår rørisolering

Rørisolering og efterisolering af rør: Mange boligejere har varmerør til centralvarme og varmt brugsvand liggende…

Rørisolering materialer

Dansk Isolering foretager rørisolering med ROCKWOOL rørskål i alu eller papir. Vi anvender markeds bedste…

Manglende isolering af vandrør

Er dine rør ikke isoleret eller er isoleringen mangelfuld kan der opstå nogle ubehagelige følgeskader.

Kort tilbage betalingstid på rørisolering

Tilbagebetalingstid rørisolering: Rørisolering har den absolut hurtigste tilbagebetalingstid. Ofte står rørisoleringen i skyggen af klimaskærm…

Isolering af rør jf. DS452.3

Vi dimensionerer vi naturligvis altid graden af isolering af rør og anlæg i henhold til…

Om Dansk Isolering

Dansk Isolering har tre store hovedområde: LoftisoleringHulmursisolering og Teknisk Isolering fordelt med ca. 1/3 af vores omsætning til hvert område. Vores kunder fordeler sig ligeligt mellem de private kunder og erhvervs kunder. Vi udfører arbejde i hele Danmark og vil også gerne i dialog med dig.

Læs mere

 

Search