Formålet med køleisolering

Køleisolering foretages for at reducere energitabet i et køleanlæg. Hvis isoleringen af et køleanlæg er mangelfuld, kan det ofte ses, ved at der dannes kondensvand på anlægget.

Kondensvand i isoleringen

På køleanlæg med store rørsystemer kan transportvejen fra selve køleenheden / kølecentralen og ud til de forskellige brugssteder være temmelig lang. Hvis køleisoleringen på rørsystemet er mangelfuld, vil der opstå kondens i selve isoleringen. Det kan medføre store energitab, da den kølende væske som transporteres igennem systemet, vil blive opvarmet adskillige grader undervejs. 

Det siger sig selv, at når et kølesystem får en utilsigtet temperaturstigning, bliver det sværere at holde de emner, man ønsker at nedkøle kolde. Man kan sagtens forestille sige flere scenarier, hvor dette vil være katastofalt. Tænk for eksempelt på et stort industrikøkken, der ikke kan holde deres fødevarer nedkølet til den rette temperatur.

Udover energitabet og de følgevirkninger der er ved et svigtende køleanlæg, kan længerevarende kondensvand betyde at rørene i kølesystemet får så store tæringer, at de skal udskiftes. 

Køleisolering er ofte også omtalt som kondensisolering, da isolerer imod kondens når man foretager køleisolering. I følge statistikken så udføres der hvert år i Danmark 1 mio meter kondensisolering kølerør.

Kondens på kølerør

Kondens på kølerør

Korrekt udført køleisolering

Korrekt udført køleisolering

Armacell cellegummi til køleisolering

Armacell cellegummi til køleisolering

Køleisolering af installationer

Der er som sådan ikke nogen forskel på om det er en ny eller en eksisterende installation der skal køleisoleres.

Køleisolering ved nye installationer:

Når man køleisolerer et nyt system, skal man sørge for at rørene er korrosionsbeskyttede inden isoleringen udføres. Anvendes der eksemplvis galvanisrede rør, er det ikke nødvendigt, at foretage yderlig beskyttelse. Andre rør, f.eks stålrør kræver derimod en beskyttende behandling. Afhængig af hvilken type rør der er tale om, kan denne beskyttelse foretages på forskellige måder. Man kan f.eks male rørene med en  zinkkromatmaling eller en epoxybaseret maling.

Efter en beskyttende behandling isoleres rørene med det foretrukne materiale. Hos Dansk Isolering bruger vi cellegummi fra ArmaCell og i andre tilfælde TECLIT fra Rockwool.

Køleisolering ved eksisterende installationer:

Det er desværre oftes først når skaden er sket, der laves køleisolering af eksisterende installationer. Derfor er fremgangsmåden også forskellige fra projekt til projekt, da det i høj grad kommer an på omfanget af skaderne. Typiske tegn på at skaden er sket, er når enten isoleringen krymper eller der forekommer skimmeldannelser på isoleringen. Du vil kunne se at rørene er angrebet af rust og i nogle tilfælde allerede er utætte.

Inden isolering af kølerør foretages, skal alle rør tjekkes. Det betyder, at alt den eksisterende isolering skal fjernes. Alle rørene sakl afrenses for rust og dårlige rør og ødelagte rørdele skal udskiftes. Herefter korrosionsbeskyttes rør ligesom man gør ved nye rør. Efter disse trin er gennemgået er rørene klar til køleisolering

Facts om isolering af kølerør:

Isolering af kølerør er en god energioptimering med en hurtig tilbagebetalingstid.

Isoleringen sikre at kølerørene ikke kondenserer, og forhindrer derfor også eventuelle følgeskader, der kan opstå som følge af kondens på kølerør.

Uisolerede eller utætte kølerør, kan eksempelvis medfører skimmelsvamp, og nedbrud i tagkonstruktioner hvis rørene befinder sig på et loftareal.

Cellegummi er særdeles velegnet til isolering af kølerør, da denne isoleringsform er særdeles energibesparende.

Armaflex kan også anvendes til isolering af kølerør på steder hvor der stilles store krav til tætheden af isoleringen.

Når kølerør isoleres forlænges levetiden på både rør og køleanlæg.

Det er en god ide, at få tjekket om jeres kølerør er tilstrækkelig isoleret, da både krav til isoleringen, samt isoleringsmaterialerne har ændret sig med tiden.


Relaterede artikler

Værd at vide om isolering af ventilationsrør

Ventilationsrør findes som oftest på loftet af en bolig eller…

Hvad er køleisolering

Foretages for at reducere energitabet i et køleanlæg. Hvis isoleringen…

Hvad er Isocover

Helt kort forklaret er Isocover et materiale der anvendes til…

Hvad er cellegummi

Cellegummi er et fleksibelt isoleringsmateriale som blandt andet anvendes til…

Om Dansk Isolering

Dansk Isolering har tre store hovedområde: LoftisoleringHulmursisolering og Teknisk Isolering fordelt med ca. 1/3 af vores omsætning til hvert område. Vores kunder fordeler sig ligeligt mellem de private kunder og erhvervs kunder. Vi udfører arbejde i hele Danmark og vil også gerne i dialog med dig.

Læs mere

 

Search