Isolering af afløb - et lovkrav

Lovgivningen kræver at plastfaldstammer samt afløbsrør skal brandisoleres når disse gennembryder brandklassificerede bygningsdele.

Formålet med disse lovkrav er: Når et brændbart rør (eksempelvis et afløbsrør) gennembryder en bygningsdel der er brandcelle afgrænset, må brandmodstandstiden for bygningsdelen ikke forringes væsentlig. Overordnet gælder det, at jo tykkere bygningsdelen er og jo mindre røret er i diameter, des mindre forringer gennembrydningen de brandmæssige egenskaber ved bygningsdelen.

Spørg os om lempelser i lovgivningen

Der er forskellige forudsætninger, der giver lempelser i forhold til brandisoleringen. Herunder blandt andet:

- Bygningens anvendelse - der skildres imellem hvorvidt bygningen anvendes til beboelse.

- Placering af redningsåbninger i forhold til terræn.

- Type af rum. Nogle rum som f.eks køkken har en høj brandbelastning, hvor bad og toilet har en lavere brandbelastning.

Hos Dansk Isolering står vores tekniskisoleringsafdeling til rådighed, og kan vejlede dig i forhold til lovkrav omkring jeres bygning.

Isolering af afløb
brandisolering af afløb
Teknisk isolering - afløb og brugsvand

Manglende isolering af afløb, er årsag til branden spreder sig

Brand og sikring (DBI) der specialiserer sig i brandforbyggelse, brandteknik og sikring, beskriver i deres brandtekniske vejledning problemet omkring manglende eller utætte brandtætninger ved installationsgennemføringer. Her forklares, at blandt andet den manglende isolering af afløb ofte er årsag til brande udvikler sig voldsomt, og får fatale konsekvenser i forhold til tab af menneskelig, samt store skader på maskiner og produktionsanlæg.

Det forklares, at selvom om eksempelvis brandsikring af en etageadskillelse er udført korrekt, forkommer der ofte utætheder ved efterfølgende installationsgennemføringer, som eksempelvis brugsvand og afløb. Afløbene er især et kritisk punkt da de står tomme og tørre det meste af tiden. I langt de fleste tilfælde er afløbet et plastrør, der ved brand vil smelte i løbet af ganske få minutter. Det betyder, at der imellem to etager vil opstå en åbning, der giver branden gode vilkår for at sprede sig.

Problemet skyldes ofte en manglende omhu ved selve monteringen af installationsgennemføringerne, og/ eller en samtidig manglende vedligeholdelse. Ved ældre bygninger, hvor der er foretaget ændringer eller efterinstallationer oplever vi ofte at brandtætningen mangler fuldstændig eller er fejlagtigt udført.

Udover de beskrevne forhold vedrørende brandisolering, opnår man også en række andre fordele når man foretager isolering af afløb. Herunder blandt andet sikring mod støj, energitab samt kondensation.

Relaterede artikler

Sådan foregår rørisolering

Rørisolering og efterisolering af rør: Mange boligejere har varmerør til centralvarme og varmt brugsvand liggende…

Manglende isolering af vandrør

Er dine rør ikke isoleret eller er isoleringen mangelfuld kan der opstå nogle ubehagelige følgeskader.

Kort tilbage betalingstid på rørisolering

Tilbagebetalingstid rørisolering: Rørisolering har den absolut hurtigste tilbagebetalingstid. Ofte står rørisoleringen i skyggen af klimaskærm…

Isolering af afløb

Manglende isolering af afløb, er årsag til branden spreder sig. DBI beskriver i deres brandtekniske…

Om Dansk Isolering

Dansk Isolering har tre store hovedområde: LoftisoleringHulmursisolering og Teknisk Isolering fordelt med ca. 1/3 af vores omsætning til hvert område. Vores kunder fordeler sig ligeligt mellem de private kunder og erhvervs kunder. Vi udfører arbejde i hele Danmark og vil også gerne i dialog med dig.

Læs mere

 

Search