Isolering af Tagvand

Rør der fører tagvand skal kondensisoleres når de løber inde i bygningen.


Det skyldes at regnvand og smeltevand ofte er koldere end omgivelsestemperaturen på røret hvorved der nemt og hurtigt kan opstå kondens.

Rent isoleringsmæssigt er isolering af tagvand i den mere simple afdeling. Ofte er der tale om lange lige stræk med samme isoleringstykkelse - ofte også samme type afslutning. 

Udfordringen på isolering af nedløbsrør opstår når vi komme i højden. Ofte foretager vi isolering af de rør der fører tagvandet ned mens selve byggeriet pågår. Så kan vi nemlig komme rundt med lifte og stilladser.

Dimensioneringen sker med udgangspunkt i den indvendige temperatur. Isolering af afløbet fra tagbrønden kan foretages med både rørskåle og lamelmåtter. Hvorvidt den eller anden bruges, afhænger af nedløbsrørets diameter og omgivelsestemperaturen.


I de fleste tilfælde afsluttes tagvandsisolering med Isogena, eller - ved skjulte installationer, i tapet alufolie. Dog har vi mulighed for at afslutte isoleringen med alupakker som er velegnet i f.eks. fødevareindustrien eller andre steder hvor der er særlige krav til rengøring.

Kontakt afdelingsleder for Teknisk Isolering Allan Krogh for en uddybende snak:

t: 3074 7189

 

"Pænt isoleret tagvand giver lige det sidste til en flot bygning"

Isolering af varmerør jf. DS452.3

Vi dimensionerer vi naturligvis altid graden af isolering af tagvand i henhold til isoleringsklasserne i DS452.

I regelgrundlaget for rørisolering, henviser bygningsreglementet til DS452.3 Termisk Isolering af tekniske installationer der i al sin enkelthed tilskriver at man skal undgå unødvendig energitab. 

DS452.3 operere nu med 6 isoleringsklasser mod tidligere 4 isoleringsklasser. Der er også kommet øget fokus på rørbæringer og andre varmebroer.

Generelt betegnes et rum nu som opvarmet når temperaturen er over 5 grader.

Faq - isolering af tagvand

Hvad er tagvandsisolering?

Begrebet "Tagvandsisolering" dækker over isolering af de rør der bruges til at afvande flade tage - altså nedløbsrør der går fra taget til regnvandsbrønden. Oftest ser man indvendige tagvandsrør på fabriksbygninger eller butiksbygninger hvor arkitekturen ikke tillader synlige nedløbsrør.

Hvilke produkter bruger man til tagvandsisolering?

I 90% af alle tilfælde bruger vi lamelmåtter i 50 mm tykkelse som vi taper sammen. Når de hænger synligt, afslutter vi oftest med Isogenapak (PVC) som limes sammen.

Hvorfor isolere man tagnedløb / tagvand?

Bygninger er ofte ensartet i den indvendige temperatur hvorimod den udvendige jo svinger mellem sommer og vinter. Regnvand kan være helt ned til 0 grader, men kan også forekomme som smeltevand der jo oftest også ligger omkring 0 grader. Når dette vand løber i indvendige nedløbsrør, opstår der meget hurtig kondensering på udvendig side af røret da røret jo løber inde i en varm bygning. For at undgå denne kondens, påforer vi 50 mm isolering (eller mere, afhængig af rumtemperatur).

Om Dansk Isolering

Dansk Isolering har tre store hovedområde: LoftisoleringHulmursisolering og Teknisk Isolering fordelt med ca. 1/3 af vores omsætning til hvert område. Vores kunder fordeler sig ligeligt mellem de private kunder og erhvervs kunder. Vi udfører arbejde i hele Danmark og vil også gerne i dialog med dig.

Læs mere

 

Search