Image
Teknisk Isolering med paroc
Teknisk Isolering med rockwool
Teknisk Isolering med isover

Isolering af Tagvand

Rør der fører tagvand skal kondensisoleres når de løber inde i bygningen.


Det skyldes at regnvand og smeltevand ofte er koldere end omgivelsestemperaturen på røret hvorved der nemt og hurtigt kan opstå kondens.

Rent isoleringsmæssigt er isolering af tagvand i den mere simple afdeling. Ofte er der tale om lange lige stræk med samme isoleringstykkelse - ofte også samme type afslutning. 

Udfordringen på isolering af nedløbsrør opstår når vi komme i højden. Ofte foretager vi isolering af de rør der fører tagvandet ned mens selve byggeriet pågår. Så kan vi nemlig komme rundt med lifte og stilladser.

Dimensioneringen sker med udgangspunkt i den indvendige temperatur. Isolering af afløbet fra tagbrønden kan foretages med både rørskåle og lamelmåtter. Hvorvidt den eller anden bruges, afhænger af nedløbsrørets diameter og omgivelsestemperaturen.


I de fleste tilfælde afsluttes tagvandsisolering med Isogena, eller - ved skjulte installationer, i tapet alufolie. Dog har vi mulighed for at afslutte isoleringen med alupakker som er velegnet i f.eks. fødevareindustrien eller andre steder hvor der er særlige krav til rengøring.

Kontakt afdelingsleder for Teknisk Isolering Allan Krogh for en uddybende snak:

t: 3074 7189

 

"Pænt isoleret tagvand giver lige det sidste til en flot bygning"

Isolering af varmerør jf. DS452.3

Vi dimensionerer vi naturligvis altid graden af isolering af tagvand i henhold til isoleringsklasserne i DS452.

I regelgrundlaget for rørisolering, henviser bygningsreglementet til DS452.3 Termisk Isolering af tekniske installationer der i al sin enkelthed tilskriver at man skal undgå unødvendig energitab. 

DS452.3 operere nu med 6 isoleringsklasser mod tidligere 4 isoleringsklasser. Der er også kommet øget fokus på rørbæringer og andre varmebroer.

Generelt betegnes et rum nu som opvarmet når temperaturen er over 5 grader.

Faq - isolering af tagvand

Hvad er tagvandsisolering?

Begrebet "Tagvandsisolering" dækker over isolering af de rør der bruges til at afvande flade tage - altså nedløbsrør der går fra taget til regnvandsbrønden. Oftest ser man indvendige tagvandsrør på fabriksbygninger eller butiksbygninger hvor arkitekturen ikke tillader synlige nedløbsrør.

Hvilke produkter bruger man til tagvandsisolering?

I 90% af alle tilfælde bruger vi lamelmåtter i 50 mm tykkelse som vi taper sammen. Når de hænger synligt, afslutter vi oftest med Isogenapak (PVC) som limes sammen.

Hvorfor isolere man tagnedløb / tagvand?

Bygninger er ofte ensartet i den indvendige temperatur hvorimod den udvendige jo svinger mellem sommer og vinter. Regnvand kan være helt ned til 0 grader, men kan også forekomme som smeltevand der jo oftest også ligger omkring 0 grader. Når dette vand løber i indvendige nedløbsrør, opstår der meget hurtig kondensering på udvendig side af røret da røret jo løber inde i en varm bygning. For at undgå denne kondens, påforer vi 50 mm isolering (eller mere, afhængig af rumtemperatur).

Vi sidder klar til at hjælpe

Vores team, der primært består af faglærte Tekniske Isolatører parret med lærlinge, udfører alle former for Teknisk Isolering.

Når du vælger Dansk Isolering som samarbejdspartner på Teknisk Isolering, lover vi dig høj faglig ekspertise, top kvalitet, bedste kvalitetssikring, konkurencedygtige priser og aflevering til tiden.


Kontakt afdelingsleder og VVS Installatør Allan Krogh for en snak om hvad vi kan gøre for dig - du er altid velkommen.

 t: 3074 7189

Du kan også sende os en email

Image

Om Dansk Isolering

Dansk Isolering har tre store hovedområde: LoftisoleringHulmursisolering og Teknisk Isolering fordelt med ca. 1/3 af vores omsætning til hvert område. Vores kunder fordeler sig ligeligt mellem de private kunder og erhvervs kunder. Vi udfører arbejde i hele Danmark og vil også gerne i dialog med dig.

Læs mere

 

Search