Kort tilbage betalingstid på rørisolering

Tilbagebetalingstid rørisolering:

Rørisolering har den absolut hurtigste tilbagebetalingstid. Ofte står rørisoleringen i skyggen af klimaskærm og elforbrugende foranstaltninger,

hvilket er helt uforståeligt. Renovering af energiforbrugende installationer har ofte en tilbagebetalingstid på helt ned til 0-3 år. Der er ikke mange andre steder, hvor man tjener sine investeringer så hurtigt tilbage.

Besparelse rørisolering:

Besparelsen er især stor i ældre huse, hvor rørene tit løber gennem uopvarmede kælderrum eller hen over kolde lofter.

En tommelfingerregl er: Jo større varmeforskel der er mellem rørene og temperaturen i rummet, desto større er besparelsen ved at isolere. Det gælder både rør med varmt brugsvand og rørene i husets varmeanlæg. 

Om Dansk Isolering

Dansk Isolering har tre store hovedområde: LoftisoleringHulmursisolering og Teknisk Isolering fordelt med ca. 1/3 af vores omsætning til hvert område. Vores kunder fordeler sig ligeligt mellem de private kunder og erhvervs kunder. Vi udfører arbejde i hele Danmark og vil også gerne i dialog med dig.

Læs mere

 

Search