alle brandlukninger skal godkendes

Kender du DS452?

Vi har lavet en liste med 3 pointer om teknisk isolering og DS 452, som du (måske) ikke var klar over:

  • DS 452 har betydet, at der skal bruges meget mere isolering omkring tekniske installationer. Det kræver, at der projekteres og afsættes meget mere plads mellem rørene – både i teknikrum og udendørs. For eksempel skulle et udendørs VVS-rør med en diameter på 22 mm førhen isoleres med 40-50 mm isolering. I dag skal det isoleres med 70 mm. Sådan et enkelt rør fylder altså op mod 4 centimeter mere.

  • Bygherren risikerer en efterregning, hvis ikke byggeriet og den tekniske isolering lever op til DS 452. Hvis bygherren på grund af manglende viden og manglende plads er kommet til at gå på kompromis med dimensioneringen af isoleringen, risikerer han at få et påbud om at udbedre manglerne, når byggeriet gennemgås til 1-års eftersyn og 5-års eftersyn. Og som teknisk isolatør er vi forpligtet til at journalføre det, hvis vi ikke kan udføre isoleringen efter DS 452’s normer.

  • Jeg har gemt den gode nyhed til sidst: Selv om det på kort sigt er lidt dyrere for bygherren at projektere mere plads og mere isoleringsmateriale til sit byggeri, så er det billigst i længden. For den øgede isoleringsgrad kan selvfølgelig mærkes positivt på energiforbruget. Sådan skal også være.

Vi tilbyder løbende vores rådgivning til nybyggerier og renoveringer. Gerne så tidligt som muligt i projekteringsfasen: Før stregerne ligger fast og måske skaber problemer til sidst i byggeprocessen, når den tekniske isolatør skal afslutte projektet.

Kontakt vores afdelingsleder for Teknisk Isolering, VVS Installetør Allan Krogh  for en uddybende snak - du er altid velkommen

t: 3074 7189

Om Dansk Isolering

Dansk Isolering har tre store hovedområde: LoftisoleringHulmursisolering og Teknisk Isolering fordelt med ca. 1/3 af vores omsætning til hvert område. Vores kunder fordeler sig ligeligt mellem de private kunder og erhvervs kunder. Vi udfører arbejde i hele Danmark og vil også gerne i dialog med dig.

Læs mere

 

Search