Isolering af kedler og røgrør

Ældre kedler af støbejernstypen er et oplagt emne af isolere, hvis man vil spare på energien. Kedler er som regel i drift hele året, idet der skal produceres varmt vand til bad og køkken. Mange kender det meget varme i fyrrum med et åbent vindue, for at slippe af med overskudsvarmen.

Argumenter såsom at tørre tøj derinde er rigtig, men det er en særdeles dyr måde at tørre tøj på.

På en kedel med 2m2 er overflade tempreturen er ca 75°C. Den kan som eksempel isoleres med 80 mm trådvævsmåtter.

Besparelsen vil herefter være på 200-300 l. olie om året

Om Dansk Isolering

Dansk Isolering har tre store hovedområde: LoftisoleringHulmursisolering og Teknisk Isolering fordelt med ca. 1/3 af vores omsætning til hvert område. Vores kunder fordeler sig ligeligt mellem de private kunder og erhvervs kunder. Vi udfører arbejde i hele Danmark og vil også gerne i dialog med dig.

Læs mere

 

Search