tekniskisolering_top.jpg

Teknisk isolering kræver mere plads end du tror –måske endda mere end du har projekteret…

morten_vendelbo.jpg

Ét af de spørgsmål om teknisk isolering, vi oftest får fra vores erhvervskunder handler om plads. Eller mere præcist: Hvad er kravene til afstande mellem rør, vægge, gulve og lofter?

For teknisk isolering fylder. Når først varmerør, ventilationsrør og kulderør er pakket korrekt ind i de rette isoleringsmaterialer, er der væsentlig mindre plads og luft mellem elementerne i teknikrummet, end da rørene stod uisolerede.

Og der er faktisk ret skrappe krav til netop afstandene mellem rør, vægge, gulve og lofter. De er beskrevet udførligt i DS 452, som vi i Dansk Isolering dimensionerer al vores tekniske isolering efter, og som vi også giver tilbud ud fra.

Men vi beder selvfølgelig ikke vores erhvervskunder om at slå op i DS 452, når de spørger os. Vi rådgiver og vejleder naturligvis alle vores kunder individuelt. Og gerne på så tidligt et tidspunkt i processen som muligt. Helst i projekteringsfasen.

Én af grundene til at vi ofte får spørgsmål om afstandskrav mellem isolerede rør og vægge er, at den fornødne plads kan være svær at skabe, når først teknikrummet og alle dets installationer er opført.
 

Ingen synes, det er sjovt at bruge flere, dyre kvadratmeterkroner på teknikrum end højst nødvendigt. Derfor er teknikrum ofte projekteret så små som muligt for at udnytte bygningens øvrige kvadratmeter mest effektivt.

Og det er ikke alle arkitekter og ingeniører, der husker, at der også skal tages højde for teknisk isolering i teknikrummene.

I langt de fleste tilfælde løser vi pladsudfordringen. Men det er også grunden til, at vi altid opfordrer vores kunder til at tage fat i en professionel isoleringsfagmand, når stregerne til teknikrummene skal slås.

Om Dansk Isolering

På årsplan isolerer vores løsuldsafdeling mere end 120.000 m2 lofter, hulmure og etageadskillelser. Mængden og vores lave omkostninger sikrer dig billig hulmursisolering og loftisolering. Omsætningen er cirka 50/50 fordelt mellem private kunder og erhvervskunder. I denne afdeling er vi 6-8 medarbejdere.

Læs mere


Image

Search