Rørisolering og efterisolering af rør: Mange boligejere har varmerør til centralvarme og varmt brugsvand liggende i et koldt skunkrum, på loftet eller i krybekælderen.

Selvom de måske allerede er isoleret, kan det ofte godt betale sig, at få efterisoleret dem yderligere.

Har man kun 1-2 cm rørisolering på rørene, og er der plads til mere kan man med fordel foretage en efterisolering af rørene. Hvor stor besparelsen i sidste ende bliver, afhænger af størrelsen på varmerørene og den eksisterende rørisolering. Indetemperaturen i røret og i rummet hvor de er placeret har også en betydning for den ekstra besparelse ved isolering eller efterisolering af rørene.

Fremgangsmåde ved rørisolering og efterisolering af rør

  • Samlingerne i den eksisterende rørisolering efterses, og evt. utætte samlinger udbedres.
  • De nye rørskåle skal ligge tæt mod de eksisterende rørskåle. Dvs., at det indvendige mål på de nye rørskåle skal svare til det udvendige mål af de eksisterende rør/rørskåle.
  • De nye rørskåle placeres uden på de eksisterende rørskåle.
  • Alle nye samlinger forskydes i forhold til samlingerne i de eksisterende rørskåle.
  • Rørskålene stødes tæt sammen.
  • Alle samlinger lukkes, så de er tætte.
  • Rørskålene skal være forsvarligt fastholdt.

Hvis det ikke er plads til den nye rørisolering, efterisolerer vi en del af røroverfladen med den ønskede isoleringstykkelse, resten må isoleres med en mindre isoleringstykkelse. Rørskålene tilskæres efter pladsforholdene.

Alle dele af installationerne skal være isoleret, undtaget hvor rørisoleringen kan skade eller forringe installationens hold­barhed, eller hvor rørisoleringen vil være til gene under driften.

Om Dansk Isolering

Dansk Isolering har tre store hovedområde: LoftisoleringHulmursisolering og Teknisk Isolering fordelt med ca. 1/3 af vores omsætning til hvert område. Vores kunder fordeler sig ligeligt mellem de private kunder og erhvervs kunder. Vi udfører arbejde i hele Danmark og vil også gerne i dialog med dig.

Læs mere

 

Search