Rørisolering: Få efterisoleret rørene i huset. Dette forbygger spild af varmen, da velisolerede rør leder varmen effektivt ud til husets radiatorer, hvor den gør bedst nytte.

I et normalt parcelhus løber der mange meter varmerør til centralvarme og brugsvand. Rørene er ofte helt uisolerede, hvilket koster boligejere flere tusinde kroner om året på varmeregningen. Derfor er rørisolering en rigtig god ide

Den manglende rørisolering ses især i ældre boliger. Her er rørisoleringen ofte er gammel og beskadiget eller mangler fuldstændigt. Varmespildet ved manglende rørisolering er størst der hvor varmerørene typisk løber i kolde rum som krybekældre og skunkrum.

Fordele rørisolering

  • Mindre varmetab fra rørene
  • Rørisolering giver bedre økonomi pga. lavere varmeregninger
  • Øget komfort og bedre indeklima
  • Lavere CO2-udledning
  • Forøgelse af huset værdi
  • Varmeanlæggets levetid forlænges med rørisolering

Om Dansk Isolering

Dansk Isolering har tre store hovedområde: LoftisoleringHulmursisolering og Teknisk Isolering fordelt med ca. 1/3 af vores omsætning til hvert område. Vores kunder fordeler sig ligeligt mellem de private kunder og erhvervs kunder. Vi udfører arbejde i hele Danmark og vil også gerne i dialog med dig.

Læs mere

 

Search