Isolering af hulmur

Kan huset blive for tæt når jeg isolerer hulmuren? Der stilles tit spørgsmål omkring hvorvidt huset kan blive for tæt, og det er lidt en myte som er baseret på forvirring. Når der bruges stenuld i hulmuren gør det ikke huset tættere, men det gør det varmere. Udfordringen ved hulmursisoleringen findes hvis bagvæggen i forvejen er våd. Bagvæggen er den der vender ind mod huset. Vandet i i bagvæggen ikke kan nemlig ikke komme ud så hurtigt som tidligere pga. af det indblæste isoleringsmateriale. Derfor slipper vandet / fugten ud i rummet i stedet, og der kan der godt komme fugtskjolder.

Det er selvfølgelig trist når det sker, men på den anden side så er fugten væk og den kommer ikke tilbage. Det gør den ikke fordi fugten kommer fra ydervæggen, og når hulmuren mellen bagvæg og ydervæg er isoleret trænger der ikke fugt igennem igen. Isoleringsmaterialet optager og afgiver fugten, nøjagtig som væggen ville gøre det fordi grundsubstansen i isoleringen er den samme som i muren - nemlig sten!

Her kan du se videoen hvor Martin svarer på om huset kan blive for tæt

Hvilke materialer kan der være i min hulmur?

Materialerne i hulmuren afhænger af alderen på dit hus. I et ældre hus fra 1960'erne kan der sagtens være flere forskellige isoleringsmaterialer. Det kan blandt andet være flamingokugler eller lekka sten:

  • I huse fra 1980'erne vil man typisk finde flamingo kugler (krøyerkugler)
  • I huse fra 1960'erne vil man typisk finde lekka sten

Inden isoleringen af hulmuren foretages laves der boreprøver. De afslører blandt andet hvilke isoleringstyper der gemmer sig i hulmuren. Inden hulmuren isoleres er det en god ide at fjerne den eksisterende isolering. Dette skal du bede isolatøren om at beregne et tilbud på. Hvis der i forvejen er lidt glasuld eller stenuld i hulmuren behøver man ikke at fjerne dette.

Hvor mange mursten tager man ud når hulmuren isoleres?

Stenene tages ud således at der skal blæses 1 meter i diameter mellem hver hul. Der måles ud efter det man kalder en favns bredde. Således tages der en sten ud for hver favn langs muren. Når isoleringen indblæses fra det første hul kommer der lidt ud i det næste hul, på denne måde sikres det bedste resultat. Isolatøren tjekker manuelt om der er blæst isolering nok ind i muren ved at mærke på intensiteten på isoleringsmaterialet i hulmuren. Der bores huller ved hvert hjørne af murstenen, hvorefter denne saves ud med en bajonetsav. Det er den hurtigste og den mest skånsomme måde at udtage murstenene på. Ved at arbejde på denne måde opnåes der nogle lange lige snit. Dette gør det nemmere for mureren at ramme fugen igen når stenen sættes tilbage. Isolatøren benytter sig af en faglært murer til at indsætte murstenen efter endt isolering. Det handler om at ramme den rigtig farve mørtel som passer til resten af huset, således at det ikke er synligt at stenene har været taget ud.

Hvordan isoleres hulmuren

Isoleringsmaterialet granuleres i en maskine og blæses ind i hulmuren. Fra maskinen går der en slange op til den person som sørger for indblæsningen. På enden af slangen er der monteret en lille studs som passer ind i hullet hvor murstenen er taget ud. Sammen med luft foretager isolatøren nu indblæsningen og han har helt styr på hvor meget materiale der skal blæses ind for at opnå den rigtige lambada værdi. Isolatøren kan styre trykket og mængden af isoleringsmateriale i forhold til hvor tyk eller skrøbelig hulmuren er.

Opmåling af hulmur

Når du har kontaktet hulmurisolatøren kommer han ud for at måle op og give et tilbud på isoleringen af jeres hulmur. Ved opmålingen bores der et hul i en studsfuge med en boremaskine. Hullet giver plads til at kunne sætte en tommestok ind i hullet. Således kan afstanden mellem den bagerste væg og den forreste væg måles. De fleste isolatører kan isolerer hulmure fra 4.5 cm og opefter. En typisk hulmur er på omkring 9 cm.

Når tykkelsen på hulmuren er konstateret opmåles husets facade hvorefter døre og vinduer trækkes fra. Således betaler du som kunde kun for det isolerbare areal. Du bliver som regel tilbudt en pris pr. m2. De fleste huse som hulmursisoleres er fra 1940 - 1960 og her er en facade typisk på et sted mellem 80 - 130 m2

Vil du vide mere om hulmursisolering - klik her

Om Dansk Isolering

Dansk Isolering har tre store hovedområde: LoftisoleringHulmursisolering og Teknisk Isolering fordelt med ca. 1/3 af vores omsætning til hvert område. Vores kunder fordeler sig ligeligt mellem de private kunder og erhvervs kunder. Vi udfører arbejde i hele Danmark og vil også gerne i dialog med dig.

Læs mere

 

Search